Rasēns bērnu braucienu 7. posma un kopvērtējuma rezultāti