veiktas izmaiņas LVM MTB Individuālo braucienu nolikumā