Toyota Rīgas Velomaratons 2020

Redakcija 03.07.2020

Toyota Rīgas Velomaratons 2020

Nolikums

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

• Popularizēt riteņbraukšanas sportu, Rīgas iedzīvotāju vidū.
• Veicināt ar riteņbraukšanu saistītu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
• Turpināt iesāktās Rīgas Velomaratona tradīcijas.

2. ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

Rīgas Velomaratonu organizē SIA “Igo Japiņa Sporta aģentūra”, biedrība „Latvijas Kalnu divriteņu federācija”, biedrība “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Sporta pārvaldi.

Organizatoru adrese: Brīvības ielā 222, Rīgā, LV-1039, tālr.: 67314150, e-pasts: info@velo.lv, mājas lapa www.velo.lv. Jautājumiem par reģistrēšanos un pieteikumiem e-pasta adrese: pieteikumi@velo.lv, tālr. 67314150.

Sacensības tiesā Latvijas Riteņbraukšanas federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija.

3. SACENSĪBU VIETA, DISTANCES, STARTA/FINIŠA LAIKI

3.1 Toyota Rīgas Velomaratons notiek 2020. gada 20. septembrī.

3.2 Starta un finiša vieta: 11.Novembra krastmala.

3.3 Distances:
• Bērnu braucieni – 300 m – 2700 m (atkarībā no vecuma), nav sacensības
• Sporta brauciens - 64 km (4 apļi x 16 km)
• Tautas brauciens – 32 km (2 apļi x 16 km)
• Maxima Ģimenes brauciens - 16 km (1 aplis x 16 km), nav sacensības

3.4 Starta laiki:

*Starta laiki tiks precizēti sacensību programmā mājas lapā www.velo.lv nedēļu pirms pasākuma.

3.5 Finiša laiki:
Tiks precizēti mājas lapā www.velo.lv nedēļu pirms pasākuma.

3.6 Apbalvošana:
Apbalvošanas programma tiks precizēta mājas lapā www.velo.lv nedēļu pirms pasākuma.

4. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA.

4.1 Bērnu brauciens – katrs dalībnieks saņem piemiņas velti. Bērnu braucieni nav sacensības.

4.2 Sporta brauciens - 64 km

4.2.1 Visiem Sporta distances dalībniekiem nepieciešama LRF vai citas valsts federācijas apstiprināta UCI licence atbilstoši vecumam un meistarībai (skatīt www.lrf.lv).

4.2.2 Sporta distancē tiek noteikts laika limits - katrā aplī nevar atpalikt no līdera vairāk par 15 min. Dalībniekiem, kuri pārsniegs noteikto laika limitu, tiesneši norādīs ar sarkanu karodziņu, kas nozīmē, ka dalībniekam jāizstājas. Izcīnītā vieta finišā tiks piešķirta noņemšanas no trases secībā.

4.2.3 Individuāli apbalvojamās grupas:

Sporta distanceGrupaDzimšanas gadiVietaBalvas
VīriešiM2003.dz.g. un vec.1.-3.vietaNaudas prēmijas
SievietesW2001.dz.g. un vec.1.-3.vietaNaudas prēmijas
JunioriM-182002.-2003.dz.g.1.vietaBalva/piemiņas velte
Meistari IM-351976.-1985.dz.g.1.vietaBalva/piemiņas velte
Meistari IIM-451966.-1975.dz.g.1.vietaBalva/piemiņas velte
Meistari IIIM-551956.-1965.dz.g.1.vietaBalva/piemiņas velte
Meistari IVM-651955.dz.g. un vec.1.vietaBalva/piemiņas velte

4.2.4 Ierašanās uz apbalvošanu ir obligāta. Neierašanās gadījumā balvas netiks izsniegtas.

4.2.5 Sporta distances naudas prēmijas - vīriešiem un sievietēm:

VietaNaudas prēmija
1.vieta50 EUR
2.vieta30 EUR
3.vieta20 EUR

4.2.6 Naudas prēmijas tiek izmaksātas ar pārskaitījumu uz dalībnieka norādītu kontu viena mēneša laikā no sacensību norises dienas. Gadījumā, ja sacensībās tiek veikta dopinga kontrole, prēmiju izmaksa var tikt aizturēta līdz dopinga analīžu rezultātu noskaidrošanai.
4.2.7 Ja vienai personai kalendārā gada laikā balvu kopējā vērtība pārsniedz 143 eiro, saskaņā ar LR likumu balvas pārsnieguma summa tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (23% apmērā) (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 1.punkta 10.apakšpunkts). Nodokļu nomaksu saskaņā ar LR likumiem veic paši naudas prēmiju saņēmēji.*

4.2.8 Saskaņā ar LRF sacensību organizēšanas noteikumiem, ja absolūtajā vērtējumā sievietēm ir mazāk nekā 6 (sešas) dalībnieces, naudas balvu izmaksa var tikt aizstāta ar balvām.

4.2.9 Komandas:
Komandas var pieteikt neierobežotu dalībnieku skaitu. Komandu vērtējums tiek aprēķināts, saskaitot 4 (četru) komandas ātrāko dalībnieku rezultātus. Komandai līdzi distancē varēs doties 1 (viena) tehniskās palīdzības automašīna, automašīnas vadītājam un mehāniķim nepieciešamas LRF licences.

4.2.10 Komandu vērtējums:

VietaGrupaBalvaVērtējums
1.-3.vietaSporta komandasPiemiņas kaussTiek saskaitīta 4 ātrāko komandas braucēju rezultātu summa

4.3 Tautas distance - 32 km

4.3.1 Vecuma grupas un balvas

Vecuma gr.Dzimšanas gadiVietaBalvas un piezīmes
VīriešiV2007.dz.g. un vecāki1.-3.vietaRīgas mēra kauss + balva
SievietesS2007.dz.g. un vecākas1.-3.vietaRīgas mēra kauss + balva
JunioresW-182002.-2003.dz.g.1.vietaBalva/piemiņas velte
JauniešiM-162004.- 2005.dz.g.1.vietaBalva/piemiņas velte
JaunietesW-162004.- 2005.dz.g.1.vietaBalva/piemiņas velte
ZēniM-142006.- 2007.dz.g.1.vietaBalva/piemiņas velte
MeitenesW-142006.- 2007.dz.g.1.vietaBalva/piemiņas velte

4.3.2 Ierašanās uz apbalvošanu ir obligāta. Neierašanās gadījumā balvas netiks izsniegtas.
4.3.3 Tautas braucienā nav atļauts piedalīties dalībniekiem, kuri 2018. - 2020. gados startējuši Latvijas izlases sastāvā – junioru vai elites klasēs vai bijuši UCI kontinentālo komandu dalībnieki, atskaitot gadījumus, kas ir pretrunā ar citiem šī nolikuma punktiem.
4.3.4 Gadījumā, ja dalībnieks tiek apsteigts par apli, drošības nolūkos, viņš var tikt novirzīts no sacensību galvenās trases vai apstādināts.

4.3.5 Komandas:
Sacensībās piedalās komandas ar neierobežotu dalībnieku skaitu. Komandu vērtējums tiek aprēķināts, saskaitot 4 (četru) komandas ātrāko dalībnieku rezultātus. Komandas tiek vērtētas pēc vienādiem komandu nosaukumiem.

4.3.6 Komandu vērtējums:

VietaGrupaBalvaVērtējums
1.-3.vietaTautas komandasPiemiņas kaussTiek saskaitīta 4 ātrāko komandas braucēju rezultātu summa

4.4 Maxima Ģimenes distance - 16 km

Nav sacensības un rezultātu. Var piedalīties jebkurš riteņbraucējs individuāli vai ar saviem bērniem.
Līdz 7 gadu vecumam bērni var būt tikai velosipēda pasažieri distancē. Bērni krēsliņos vai piekabēs atsevišķi nav jāreģistrē.

Bērni no 7 līdz 9 gadiem trasē var atrasties tikai kopā ar pieaugušo, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu (pēc spēkā esošiem CSDD noteikumiem).

Tandēma braucējiem atļauts braukt tikai Ģimenes distanci.

4.6 Speciālie vērtējumi Tautas distancē

• Vienotākais darba kolektīvs.
• Vecākais dalībnieks un dalībniece.
• Ekskluzīvākā velosipēda īpašnieks un īpašniece.

4.7 Speciālie vērtējumi Maxima Ģimenes distancē

• Maxima simpātiju balva.
• Atraktīvākais dalībnieks.
• Saskanīgākā ģimene.
• Radošākais noformējums.

Nominācijas vērtēs Toyota Rīgas velomaratona žūrija. Nominācijas var tikt papildinātas.

5. PIETEIKŠANĀS UN DALĪBAS MAKSA

5.1 Iepriekšējā pieteikšanās

• Pieteikšanās www.velo.lv sākas 8.jūlijā un noslēdzas 16.septembrī plkst. 24:00 pēc Latvijas laika.

5.2 Dalības maksas

VecumsDzimšanas gadi08.07-31.0701.08-31.0801.09-13.0914.09-16.09
Sporta brauciens
19 - 59 gadi1961- 200118 eur21 eur25 eur27 eur
17 - 18 gadi2002- 200312 eur15 eur18 eur20 eur
60 gadi un vecāki1960 un vecāki12 eur12 eur15 eur15 eur
Tautas brauciens
19 - 59 gadi1961- 200118 eur21 eur25 eur27 eur
13 - 18 gadi2002- 200710 eur12 eur15 eur20 eur
60 gadi un vecāki1960 un vecāki10 eur10 eur12 eur15 eur
LRF licencēti 13 - 16 g.2004- 200710 eur10 eur12 eur15 eur
Ģimeņu brauciens
vecāki2003 un vecāki7 eur7 eur10 eur12 eur
bērni 7 - 16 g.v.2004-20135 eur5 eur5 eur5 eur
Bērnu brauciens2011 un jaunākibezmaksasbezmaksasbezmaksas3 eur

*Ar Goda ģimenes karti 3+ dalībnieki saņem 20% atlaidi no norādītās cenas. Organizatoriem ir tiesības lūgt uzrādīt Goda ģimenes karti 3+ sacensību dienā.

5.3 LRF licencētos jaunos sportistus (2004. – 2007.dz.g.) var pieteikt tikai viņu treneri ar LRF apstiprinātiem sarakstiem, kuri jāsūta sacensību organizatoriem uz e-pastu: pieteikumi@velo.lv noteiktajā dalības maksas termiņā.

5.4 Dalības maksā iekļauts sekojošs serviss:
- dalībnieka numurs
- laika kontroles mikročips
- rezultātu nodrošināšana un nosūtīšana uz dalībnieka mobilo telefonu
- piemiņas suvenīrs katram dalībniekam
- atspirdzināšanās punkti distancē
- ēdiens un dzēriens pēc finiša
- no transporta slēgta trase Rīgas pilsētā
- neatliekamā medicīniskā palīdzība distancē un startā/finišā
- mantu glabātuve
- fotogrāfijas un video pēc sacensībām (www.velo.lv)
- tiesnešu un organizatoru darbs
- balvas ātrākajiem un atraktīvākajiem dalībniekiem saskaņā ar nolikumu.

5.5 Dalībnieku neierašanās gadījumā samaksātā dalības maksa netiek atgriezta vai pārcelta uz citām sacensībām vai citiem dalībniekiem.

5.6 Dalībniekiem, kas bija pieteikuši savu dalību Rīgas Velomaratonam līdz valstī izsludinātās ārkārtējas situācijas sākumam vai tās laikā, bet kādu iemeslu dēļ nevar startēt pārceltajā datumā, ir iespēja pārcelt savu dalību uz 2021. gadu, uzrakstot par to e-pastu organizatoriem uz info@velo.lv līdz 2020. gada 31. jūlijam.

5.7 Uzņēmumi un komandas var saņemt rēķinu reģistrējoties www.velo.lv. Rēķina apmaksa jāveic tajā norādītajā termiņā. Pretējā gadījumā dalībnieki var netikt apstiprināti.

5.7 Pārreģistrācija
Dalībnieka pārreģistrācija līdz 2020. gada 31. augustam bez maksas, no 2020. gada 1. septembra līdz 16. septembrim par papildu samaksu - 10 eur. Par šādas pārreģistrācijas nepieciešamību jāsūta e-pasts uz pieteikumi@velo.lv. Pēc 16. septembra dalībnieka pārreģistrācija vairs nav iespējama.

6. STARTA KĀRTĪBA

6.1 Sporta klase startēs ar kopējo startu bez īpaši noteikta dalībnieku izvietojuma starta koridorā.

6.2 Tautas distancē dalībnieki startā tiek izkārtoti koridoros pa 200 braucējiem izsniegto numuru secībā. Numuri tiek piešķirti pēc 2019. gada Rīgas Velomaratona iegūtajām vietām. Vispirms tiek sarindoti dalībnieki, kas 2019. gadā startēja Sporta braucienā, pēc tam Tautas brauciena dalībnieki. Pārējie dalībnieki tiek sarindoti pēc pieteikšanās datuma. Organizatoriem ir tiesības izveidot papildus koridoru uzaicinātiem viesiem pēc saviem ieskatiem vai piešķirt privileģētus starta numurus. Piesakoties sacensību dienā, dalībnieks startē no pēdējā starta koridora.

6.3 Dalībnieka pienākums ir sekot līdzi savai starta pozīcijai mājaslapā www.velo.lv starta sarakstā un pārliecināties par tās atbilstību uzrādītajiem rezultātiem.

6.4 Ģimenes distances dalībnieki uz starta stājas brīvas izvēles secībā.

7. NUMURI

7.1 Numuru saņemšana

20.septembrī no plkst. 8:30 – Sacensību starta/finiša rajonā 11. Novembra krastmalā Reģistrācijā.

7.2 Numuru lietošana:
• Tautas distances dalībnieku laiks tiks fiksēts elektroniski, tiks izsniegti 2 numuri ar tiem pievienotu mikročipu*. Cietais numurs ir jāpiestiprina pie riteņa stūres, pa vidu. Uzlīme ar numuru jāpielīmē zem riteņa sēdekļa pie stutes.
• Sporta distances dalībniekiem tiks izsniegti 3 numuri. Viens jāpiestiprina uz muguras pa vidu un otrs numurs uz kreisā sāna ieslīpi. Uzlīme ar numuru jāpielīmē zem riteņa sēdekļa pie stutes.
• Numurus nedrīkst apgriezt un citādi bojāt, nav atļauts plēst nost čipu, kas pielīmēts numura aizmugurē un uzlīmes vidū.
• Par numura nozaudēšanu vai par nepienācīgu apiešanos ar to – sods 5 eur.
• Numurus nedrīkst nodot citai personai – dalībnieka diskvalifikācija.
• Ģimenes distancē izsniegtais numurs jāpiestiprina pie stūres.
• Bērnu distancē izsniegtais numurs jāpiestiprina pie stūres.

*Numura aizmugurē pielīmēts mikročips, kas fiksēs jūsu laiku, tādēļ to nedrīkst noplēst!

8. GALVENIE SACENSĪBU NOTEIKUMI

8.1 Sertificētas aizsargķiveres lietošana ir obligāta, dalībnieks bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri tiek diskvalificēts.
8.2 Sacensībās nedrīkst piedalīties ar velosipēdiem, kuri nav aprīkoti ar bremzēm.
8.3 Ar velosipēdiem, kam pievienotas velopiekabes drīkst startēt tikai Ģimenes braucienā.
8.4 Nevienā no distancēm nedrīkst startēt ar velosipēdu, kas paredzēts individuālajam braucienam.
8.5 Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski, manuāli un ar video kameru.
8.6 Atkārtoti šķērsojot finiša līniju (braucot pāri līnijai pēc distances beigšanas), dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīga vieta.
8.7 Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
8.8 Patvaļīgi mainot starta koridorus, dalībnieks tiek sodīts ar diskvalifikāciju vai koridora vietas pazemināšanu par 200 vietām no iepriekš piešķirtā starta koridora.
8.9 Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
8.10 Dalībniekiem ieteicams distancē ņemt līdzi – pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo, mobilo telefonu un citas lietas saskaņā ar dalībnieka vajadzībām.
8.11 Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole un velosipēda tehniskā atbilstības pārbaude.
8.12 Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību sacensību laikā, ir tiesīgs iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz noformēta rakstiski ar parakstu.
8.13 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.
8.14 Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
8.15 Sacensību organizatori nav atbildīgi par bērniem, kas paņemti līdzi distancē bez reģistrācijas un kuri nav sasnieguši sacensību nolikumā norādīto vecumu.
8.16 Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms un pēc tām, vai veselības traucējumiem, tāpēc sacensību laikā iesakām apdrošināt veselību.
8.17 Personai, kas pārvietojas ar velosipēdu ar piestiprinātu Rīgas Velomaratona numuru, ir pienākums ievērot ceļu satiksmes noteikumus ārpus sacensību trases, tai skaitā sacensību iesildīšanās laikā.
8.18 Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
8.19 Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm.
8.20 PAR NESASKAŅOTU REKLĀMAS IZVIETOŠANU SODS – 300 EUR.

9. TEHNISKĀ KONTROLE

Pēc jebkuras distances finiša potenciāliem distanču un visu vecuma grupu uzvarētājiem (pirmo trīs vietu ieguvušiem sportistiem) jāiziet tehniskā kontrole tam speciāli norādītā vietā. Gadījumā, ja kontrole netiek veikta uzreiz pēc finiša, dalībnieks var netikt apbalvots un rezultāti var tikt koriģēti. Pieļaujamais velosipēda minimālais svars: 6,8 kg. Atļautie pārnesumi un ekipējums - atbilstoši sacensību nolikumam, UCI un LRF noteikumiem.

10. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

10.1. SIA “Igo Japiņa sporta aģentūra” un s/b Latvijas Kalnu divriteņu federācija kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.velo.lv.
10.2. Datu pārzinis ir s/b Latvijas Kalnu divriteņu federācija, adrese: Brīvības gatve 222, Rīga, LV-1039.
10.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
10.4. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@velo.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
10.5. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
10.6. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.velo.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
10.7. Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties caur linku vēstulē vai sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@velo.lv.

Oficiālie partneri
Rīgas Dome
RD IZKSD
Toyota RM
Oficiālie Partneri
Maxima
Oficiālie partneri
Lielbāta
Tehniskais Partneris
Veloexpress
Oficiālais enerģijas dzēriens
Isostar
Partneri
ROUG interiors
GARMIN
Grifs AG
Riga Plaza
Jāņa sēta