Būtiska informācija par 1.etapu Valmiera-Cēsis 28.04.2019